Archive
Volume 3, Issue 1, January 2014, Page: 7-14
The Levels of Readiness of Science Teacher Candidates Regarding the Strengths of Binary, Organic and Oxy Acids, and their Gains over the Course of their Educational Periods
Dilek Çelikler, Primary Education Department, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
Received: Nov. 16, 2013;       Published: Dec. 10, 2013
DOI: 10.11648/j.edu.20140301.12      View  3124      Downloads  169
Abstract
This study was performed with 49 science teacher candidates in order to determine their levels of readiness regarding the strength of binary, organic and oxy acids, and to assess how much progress they have made as a result of their four-year education.In this study, 9 open-ended questions were initially addressed to the teacher candidates at the beginning of the 1st semester to determine their levels of readiness. These questions were later asked once again to the same teacher candidates at the end of the 8th semester to assess their level of knowledge following their four-year education.The teacher candidates were requested to answer the questions with drawings as well as in writing. When analyzing the questions, the level of knowledge of the teacher candidates were grouped according to their drawings and written answers, based on the levels used by Bartoszeck, Machado and Amann-Gainotti (2008) and Uzunkavak (2009a, 2009b). According to the study’s results, it was determined that the teacher candidates’ levels of readiness were low, and that although their level of performance increased at end of their four-year education, their knowledge on the matter was still insufficient.
Keywords
Science Teacher Candidates, Binary Acid, Organic Acid, Oxyacid, Readiness, Drawing
To cite this article
Dilek Çelikler, The Levels of Readiness of Science Teacher Candidates Regarding the Strengths of Binary, Organic and Oxy Acids, and their Gains over the Course of their Educational Periods, Education Journal. Vol. 3, No. 1, 2014, pp. 7-14. doi: 10.11648/j.edu.20140301.12
Reference
[1]
Ayas, A. (2006). Kavram Öğrenimi. "Fen ve teknoloji öğretimi" (Ed. S. Çepni). Ankara: Pegema Yayıncılık.
[2]
Bartoszeck, A.B. , Machado, D.Z. & Amann-Gainotti, M. (2008). Representations of internal body image: a study of preadolescents and adolescent students in Araucaria, Paraná, Brazil. Ciências & Cognição, 13 (2), s. 139-159.
[3]
Başaran, İ. E. (1998). Eğitim psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.
[4]
Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim psikolojisi (9. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaa.
[5]
Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (2. Baskı). (Çeviren: D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
[6]
Çelikler, D. & Topal, N. (2011). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Karbondioksit ve Su Döngüsü Konusundaki Bilgilerinin Çizim İle Saptanması. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 1(1), 72-79.
[7]
Ersanlı, K. & Uzman, E. (Ed). (2007). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
[8]
Kara,İ., Avcı, E. D. & Çekbaş, Y. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ışık kavramı ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2008. (10.11.2010) http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/aralik2008/46-57.html
[9]
Köseoğlu, F., Budak, B. & Kavak, N. (2002). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan ders materyali – öğretmen adaylarına asit-baz konusu ile ilgili kavramların öğretilmesi. ODTU Eğitim Fakültesi VI. Fen Bilimleri Sempozyumu. Ankara.
[10]
Uzunkavak, M. (2009a). Öğrencilerin Newton Kanunları bilgilerinin yazı ve çizim metoduyla karşılaştırılması. SDU International Journal of Technologic Sciences, 1(1), s. 29-40.
[11]
Uzunkavak, M. (2009b). Öğrencilerin iş kavramında pozitiflik-negatiflik ayrımı becerilerinin yazı ve çizim metoduyla ortaya çıkarılması. SDU International Journal of Technologic Sciences 1(2), s. 10-20.
[12]
Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
[13]
White, R.T. & Gunstone, R. F. (1992). Probing understanding. London: The Falmer Pres.
[14]
Yenilmez, K. & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
[15]
Yılmaz, H. & Sünbül, A. M. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Mikro Yayınları.
[16]
Yörek, N. (2007). Öğrenci çizim yoluyla 9 ve 11. sınıf öğrencilerinin hücre konusunda kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22. s. 107-114.
[17]
Yüksel, A., Marangoz, D.Ç. ve Canaran, N.T. (2004). Farklılaştırılmış öğretim stratejileri. (09.04.2011) http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Arzu%20Yuksel.doc
Browse journals by subject